Notícies destacades

, . 16 maig, 2017

Voleu saber com s’organitzen les empreses i entitats per fer balanç?

Com ja explicàvem a una notícia anterior, la Guia Tècnica per a l'Elaboració del Balanç Social, inclou un capítol de casos d'estudi que il·lustra les experiències pràctiques d'algunes organitzacions amb la realització del balanç social. En aquest post, mostrem de manera sintètica, com s'organitzen algunes d'aquestes empreses i entitats per fer-lo.

, . 9 maig, 2017

Balanç Social: actualització de xerrades i tallers

Estem en plena campanya de Balanç Social i és el moment de divulgar amb major intensitat la nostra eina per ensenyar el cor. En aquest post us avancem l'agenda d'activitats prevista per les pròximes setmanes. Periòdicament, us anirem informant de les dates i llocs per confirmar, així com de les noves xerrades i tallers.

, . 9 maig, 2017

El benestar laboral a les organitzacions de l’economia social i solidària

Un dels àmbits que s'analitzen a l'informe sobre el mercat social, és la qualitat laboral de les persones treballadores més enllà de les condicions laborals que estipula la legislació. Les organitzacions de l'economia solidària són referents a l'hora de demostrar que poden haver-hi formes de funcionar diferents, formes de funcionar que permetin la conciliació de la vida familiar amb la laboral, que assegurin l'estabilitat laboral a base de pràctiques de repartiment del treball; que creïn entorns humans on fer-se costat, sentir-se acompanyat i afrontar conflictes amb democràcia i cuidant les persones. Quan parlem de qualitat laboral ens referim a la suma de tots aquests elements que garanteixen una experiència de qualitat al voltant de treball.

, . 9 maig, 2017

El compromís social a les organitzacions de l’economia social i solidària

Un dels pilars dins dels estàndards ètics de l'ESS és el compromís de les organitzacions amb el seu entorn, ja sigui amb l'entorn més proper (veïnal, entorn de treball), com en espais més vinculats a la seva activitat econòmica i a la cadena de proveïment.

, . 8 maig, 2017

Spot “Totes juntes construïm Mercat Social”

Us presentem l'spot “Totes juntes construïm Mercat Social”, dins de la campanya de Balanç Social 2016 #EnsenyaElCor.