Acompanyament

Enllaç a la plataforma Ensenya el Cor

Acompanyament telemàtic

Qualsevol dubte o comentari us podeu adreçar a la Comissió de Balanç Social de la XES a través del correu electrònic. A més, aquest any posem a disposició de les entitats sessions d’acompanyament durant la campanya per totes aquelles entitats que vulguin omplir el balanç social. Aquestes sessions han de servir per acompanyar a les entitats i resoldre els dubtes que puguin sorgir a l’hora d’omplir qualsevol de les dues modalitats del balanç social o les preguntes relacionades amb la crisi desencadena per la COVID19.

En concret, estarem a disposició de totes les entitats de forma telemàtica (i també presencial quan sigui possible) tots els dijous de la campanya de 10h a 12h. És a dir, a partir del 30 d’abril. El canal utilitzat serà: https://meet.jit.si/BalançSocial.

És necessari informar-nos prèviament que hi esteu interessades per correu electrònic a info@bsxes.org.