Finançament Ètic i Solidari

FETS-Finançament Ètic i Solidari és una associació de segon nivell que agrupa entitats catalanes del Tercer Sector i l’Economia Social i Solidària, que volen promoure el finançament ètic i solidari al nostre país. Des de la seva creació l’any 1999, FETS treballa per anar visualitzant que la banca ètica va més enllà d’una idea o d’un etern projecte i que és quelcom tangible i real.

Hi ha més de 40 organitzacions associades; les que es dediquen a proveir serveis financers ètics són Coop57, Oikocredit, Arç Assegurances i Acció Solidària contra l’Atur.

http://fets.org/

Xarxa de Restauració i Cultura Cooperativa (XAREC)

És una xarxa de projectes diferents, autònoms i allunyats territorialment, però amb la restauració, la cultura i l’Economia Social i Solidària com a denominador comú que comencen a construir una xarxa estable de col·laboració, treball i visibilització.

http://www.xarec.coop/

Xarxa de Monedes Socials

Aquest espai neix de la necessitat de coordinació que tenen les diferents experiències locals de moneda social a Catalunya, posada de manifest durant la trobada que va tenir lloc durant la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) l’octubre 2015. Entre els nostres objectius tenim l’establiment de mecanismes justos i eficaços per a l’intercanvi entre diferents monedes socials, facilitar el flux d’informació relativa a la gestió, dinamització i difusió de les monedes socials, organitzar trobades i espais de coordinació entre xarxes de moneda social i en particular proposar l’ús de la moneda social durant les FESC.

Comissió de moneda social de la XES, la Turuta de Vilanova i la Geltrú, la XarxaEco de Tarragona, l’Ecoxarxa del Bages i la Cooperativa Integral Catalana.

monedes@xes.cat www.monedasocial.cat/