Balanç Social 2020

Aquest any, fer el balanç social és més important que mai. A partir del 27 d’abril tornem a ensenyar el cor!

Balanç social 2020

Enllaç a la plataforma Ensenya el cor

La crisi que ha desencadenat la COVID19 fan que aquest any sigui més important que mai que les entitats de l’ESS tornem a ensenyar el cor. La Comissió de Balanç Social de la XES tenim clar que el Balanç Social d’aquest any no pot mantenir-se aïllat del context que tenim des del mes de març i hem treballat, conjuntament amb altres agents, perquè el Balanç Social esdevingui una eina en favor d’una resposta conjunta de l’economia social i solidària a mig i llarg termini.

El Balanç Social com a eina a disposició de la resposta conjunta de l’ESS a mig i llarg termini

Quan habitualment exposem què creiem que aporta a les entitats el fet de participar d’una campanya de Balanç Social parlem de 4 tipus de beneficis. Tot plegat no deixa de ser cert: necessitem que l’ESS sigui més visible que mai, necessitem comunicar les nostres pràctiques, que les Administracions reconeguin la nostra tasca i poder seguir el procés d’autoavaluació i millora interna.

Ara bé, aquest 2020 necessitem anar més enllà: ens hem marcat com a objectiu principal que el Balanç Social sigui una eina en favor d’una resposta de l’ESS i per a l’ESS al context que estem vivint.

D’una banda, volem conèixer i visibilitzar l’impacte que està tenint la crisi desencadenada per la COVID19 per poder disenyar plans i propostes a mig i llarg termini.

D’altra banda, aquestes últimes setmanes s’està posant de relleu que el públic i comú, les cures, el suport mutu i la resiliència, sobretot ecològica, són puntals fonamentals per sortir d’aquesta crisi i la que ve. Tots aquests valors i pràctiques defineixen l’ESS i creiem que és més necessari que mai que els visibilitzem i ressaltem.

I per tant, necessitem enfocar la campanya des de diversos eixos:

Del 2019 necessitem conèixer:

1. Quina era la situació en tancar l’exercici 2019 per tal de poder conèixer amb més precisió l’impacte de la crisi a partir de la COVID19.

2. Quines pràctiques definien l’ESS el 2019 i quina havia estat l’evolució d’aquell any per tal de poder-nos situar com a resposta als reptes que teníem abans de la COVID19 i que aquesta pandèmia està desencadenant, visibilitzant i accelerant la necessitat de resposta.

Del 2020 necessitem conèixer:

1. Quin ha estat el primer impacte durant la fase d’estat d’alarma i com hi han fet front les empreses i entitats de l’ESS.

2. Quina és la situació de les entitats al final del primer semestre de 2020 i la previsió fins a final d’any, per tal de poder avaluar l’impacte a mig termini i les mesures necessàries a aplicar.

3. Quines són les mesures que les entitats demanen per tal de poder fer front a aquest context.

Amb tot plegat, la campanya del Balanç Social d’aquest any és lleugerament diferent a l’habitual i constarà de dues fases:

Fase 1: a partir del 27 d’abril: preguntes referents a l’exercici 2019

Fase 2: a partir de l’1 de juliol: preguntes referents al context de crisis derivat de la COVID19

Acompanyament telemàtic

A més, aquest any també volem fer èmfasi en el procés d’acompanyament de les entitats durant el període de recollida de dades. És per això que hem establert un horari setmanal per fer resoldre dubtes via jitsi o de forma presencial.

Estructura del web

En aquest web podeu trobar la informació bàsica de la campanya:

Recull de documentació útil

I si voleu fer ja el Balanç Social, aquí teniu l‘enllaç a la plataforma Ensenya el cor.