Informació bàsica de la campanya 2020

1. Modalitats del balanç social

A la campanya 2020 hi segueix havent dues modalitats del balanç social:

Modalitat bàsica: correspon al mínim de preguntes que considerem necessàries per formar part del Mercat Social de l’ESS.

Modalitat completa: a les preguntes de la modalitat bàsica hi sumem altres preguntes que ajuden a obtenir una visió més completa sobre l’organització. Entre elles, qüestionaris externs que permeten avaluar aspectes com el benestar laboral de les treballadores o, si s’escau, la qualitat associativa, professional i del voluntariat.

Des de la Comissió de Balanç Social animem a les entitats a apostar per la modalitat completa ja que és la que permet obtenir més informació per l’autoavaluació i millora contínua i és la que permet transmetre més informació i comunicar millor els valors de l’organització.

Ara bé, totes aquelles preguntes de la modalitat bàsica estan també a la modalitat completa. Si es responen en una de les dues modalitats automàticament queden contestades a l’altra. A més, les dues modalitats permeten obtenir els mateixos serveis: informes de resultats, segell, informe de recomanacions de millora.

2. Calendari orientatiu

  • Període de recollida de dades: del 14 d’abril al 30 de juny de 2020
  • Validació tècniques i de criteris de l’ESS: juny, juliol 2020
  • Auditories: agost, setembre 2020
  • Presentació Informe del Mercat Social 2020: octubre 2020
  • Informes de recomanacions de millora: novembre, desembre 2020

3. Serveis associats al balanç social i tarifes

Fer el balanç social és gratuït i obert a tot tipus d’organitzacions i permet obtenir els resultats en un full de càlcul. Si l’avaluació és positiva també s’obtenen els resultats en un pdf.

A més, les entitats també poden disposar de l’informe de recomanacions de millora i la infografia, dos serveis que són optatius i, en alguns casos, de pagament. Els preus van en funció de si les entitats són sòcies o no de la XES. A la campanya de 2019 la taula de preus* era:

*Taula subjecte a revisió de cara la campanya 2020.

4. Assessorament presencial i telemàtic

Qualsevol dubte o comentari us podeu adreçar a la Comissió de Balanç Social de la XES a través del correu electrònic. A més, aquest any posem a disposició de les entitats assessorament presencial durant la campanya per totes aquelles entitats que vulguin omplir el balanç social. Aquestes sessions han de servir per acompanyar a les entitats i resoldre els dubtes que puguin sorgir a l’hora d’omplir qualsevol de les dues modalitats del balanç social.

En concret, estarem a disposició de totes les entitats tots els dijous de la campanya. És a dir, entre el 16 d’abril i el 25 de juny, de 10h a 12h, al grup ECOS, carrer Casp, 43.

També es podrà assistir de forma telemàtica a través del canal https://meet.jit.si/BalançSocial.

En qualsevol dels dos formats és necessari informar prèviament per correu electrònic a info@bsxes.org.