, . 14 Maig, 2019

Debatent sobre els reptes dels balanços socials de l’ESS a Idearia 2019

Els passats 3, 4 i 5 de maig va tenir lloc a València la catorzena edició de la trobada Idearia, punt de trobada històric de l’ESS a nivell estatal. Des de la comissió de Balanç Social de la XES hi vam participar intensament; dinamitzant un dels sis eixos de treball de la trobada. El vam titular La sostenibilitat ambiental: més que un eix de l’ESS, i vam generar dos espais de treball des dels que reflexionar sobre el paper que té el valor ambiental dins de les nostres pràctiques.

, , , . 29 Abril, 2019

Comença la campanya de Balanç Social 2019!

Comença la campanya de Balanç Social 2019; teniu des del 2 de maig fins al 30 de juny per sumar-vos a la construcció del mercat social. Enguany, la campanya s’estén a nous sectors, hem aconseguit reconeixements per part de les administracions públiques i seguim oferint el servei d’anàlisi de resultats amb propostes de millora incloent infografies que permetin comunicar els vostres resultats.

, . 29 Abril, 2019

El sistema d’avaluació del Balanç Social de la XES

Des de la comissió de BS de la XES hem dissenyat un sistema d’avaluació dels resultats obtinguts per cada organització, per valorar el grau d’acompliment dels diferents criteris. Aquesta avaluació defineix si una organització accedeix o no al Mercat Social i entra, per tant, dins dels criteris de l’economia social i solidària. En aquest post us expliquem el sistema d’avaluació que hem dissenyat.

, , , . 29 Abril, 2019

El Balanç Social i la Compra Pública Responsable

Les administracions públiques són grans compradores de béns i serveis (de mitjana, a la UE, el 17% del PIB prové de les compres que fan les administracions), i aconseguir que aquestes compres es regeixin pels criteris de l’Economia Social i Solidària és clau per transformar la matriu socioeconòmica. En els darrers anys, des de la Comissió de Balanç Social de la XES, hem estat treballant en aquesta línia; és per això que en aquest article us expliquem 4 experiències concretes de diferents administracions públiques.