Exercici 2017. Informe sencer.

Informe de l'Estat del Mercat Social Català. L'Economia Social i Solidària ensenya el cor!

Exercici 2016. Informe sencer.

Informe de l'Estat del Mercat Social Català. El valor central de la intercooperació.

Exercici 2016. Resum executiu.

Informe de l'Estat del Mercat Social Català. El valor central de la intercooperació.

Exercici 2015. Informe sencer.

Informe de l'Estat del Mercat Social Català. Arrelar, enxarxar, transformar.

Exercici 2015. Resum executiu.

Informe de l'Estat del Mercat Social Català. Arrelar, enxarxar, transformar.

Exercici 2014

Informe de l'Estat del Mercat Social Català. Economies per a l'emancipació.

Exercici 2013

Informe agregat de la campanya de Balanç Social. L'Economia Solidària ensenya el cor.

Exercici 2012

Informe agregat de la campanya de Balanç Social. L'Economia Solidària ensenya el cor.

Exercici 2011

Informe agregat de la campanya de Balanç Social. L'Economia Solidària ensenya el cor.