Exercici 2007

Hi ha una economia que és solidària: fem-la visible! Campanya 2008 del Balanç Social.