Preguntes freqüents

1. Temporalitat de les dades

El Balanç Social fa referència a l’últim exercici anual tancat. Per tant, el Balanç Social 2020 fa referència a dades del 2019. En concret:

  • – La majoria de preguntes fan referència a l’any complet, 2019
  • – Les preguntes de composició de l’organització: situació a 31 de desembre de 2019
  • – Les preguntes econòmiques: situació a 31 de desembre de 2019

2. Accés als documents de campanyes anteriors

Totes aquelles entitats que hagin participat anteriorment en campanyes del balanç social poden accedir als seus resultats i, si s’escau, al segell i la infografia a l’apartat Documents, situat a la part superior esquerra del taulell d’inici.

3. Validació i tancament del balanç

El balanç social no es pot considerar acabat fins que l’entitat no l’ha tancat. Per poder-ho fer:

Per poder-ho fer:

  • – Totes les preguntes han d’estar contestades i no hi ha d’haver incoherències lògiques entre elles
  • – En el cas de la modalitat completa, s’han d’haver contestat un mínim de qüestionaris laborals

Per conèixer quin és la situació del balanç en base als criteris anteriors és útil validar-lo. La funció de validació és només informativa i ens diu quines preguntes falten per contestar, quines tenen incoherències i quants qüestionaris falten per rebre.

4. Errors lògics en la introducció de dades

Si en algun moment us apareix el missatge “El valor introduït no és vàlid” podeu veure la fórmula de validació que hi ha associada desplegant la finestra informativa que hi ha al costat.