Les xarxes locals d’Economia Social i Solidària

xarxes-locals373x337pxUna de les potes de l’estratègia de construcció de Mercat Social de la XES és l’articulació territorial de les organitzacions i iniciatives d’Economia Social i Solidària (ESS) a través de les xarxes locals. En el procés de posicionar l’ESS com a referent per a la construcció d’alternatives de satisfacció de necessitats, l’organització en el territori de  totes aquelles persones i projectes que empenyen per al canvi de model socioeconòmic és clau, ja que des de l’àmbit local és pot tenir un impacte clar i palpable en el teixit econòmic.

Amb ànim de fomentar aquesta organització a barris, vil•les, municipis, etc., al voltant de xarxes locals d’ESS, existeix una comissió de Xarxes Locals que incentiva la creació i acompanya el desenvolupament de l’articulació territorial. Una de les eines principals a través de les quals s’incentiva l’emergència d’aquests grups locals és el Pam a Pam, el mapa col•laboratiu de l’ESS. Així, a través del mapatge i de l’acompanyament de la comissió de Xarxes Locals, es busca que hi hagi cada vegada més grups locals que s’autoorganitzin i desenvolupin activitats d’incidència en el territori per a reforçar les dinàmiques d’ESS en la seva localitat.

Per fer-ho, la XES posa a disposició dels grups locals les diferents eines que s’han anat desenvolupant en el temps, per a què escullin quines són les prioritats en seu territori. Actualment hi ha cinc xarxes locals actives, i uns quants territoris amb un substrat fèrtil per a poder arrancar-ne més.

POSA’T EN CONTACTE AMB LA COMISSIÓ DE XARXES LOCALS.

santcugat-xarxes-locals373x337sabadell-xarxes-locals373x337XES_logo-BARCELONESNORD baixllobregat-xarxes-locals373x337terrassa-xarxes-locals373x337