Resultats de: balanç social

Balanç Social 2021

La campanya del Balanç Social 2021, disponible a partir del 22 d’abril de 2021

A partir del 22 d’abril i fins el 30 de juny les entitats podeu respondre les preguntes habituals del Balanç Social, que fan referència a l’exercici 2020, en qualsevol de les seves dues modalitats:

Modalitat bàsica: correspon al mínim de preguntes que considerem necessàries per formar part del Mercat Social de l’ESS.

Guia de preguntes de la modalitat bàsica.

– Modalitat completa: a les preguntes de la modalitat bàsica hi sumem altres preguntes que ajuden a obtenir una visió més completa sobre l’organització. Entre elles, qüestionaris externs que permeten avaluar aspectes com el benestar laboral de les treballadores o, si s’escau, la qualitat associativa, professional i del voluntariat.

Guia de preguntes de la modalitat completa.

Estructura de les preguntes:

Les dues modalitats comparteixen la mateixa estructura:

  1. Dades Generals: informació quantitativa sobre la base social que composa l’organització.
  2. Economia i política de lucre: dades econòmiques i detall d’excedents
  3. Equitat i democràcia: grau de qualitat democràtica, tan directa com representativa, que l’organització permet a totes les persones membres, tant si són associades com contractades. Grau de diversitat de les organitzacions i la igualtat d’oportunitats de què gaudeixen les persones que hi treballen.
  4. Sostenibilitat ambiental: impacte ambiental de l’activitat diària de l’organització i pràctiques que es segueixen en favor de la sostenibilitat ambiental.
  5. Compromís social i cooperació: sensibilitat que l’organització demostra pel seu entorn en matèria de participació, implicació i apoderament social del territori
  6. Qualitat del treball: capacitat de l’organització de proporcionar el benestar i el desenvolupament de les persones treballadores des de la sostenibilitat del projecte

La Comissió de Balanç Social de la XES utilitza aquestes dades per poder fer una anàlisi agregada i publicar l’Informe de l’estat del Mercat Social català, així com també l’agregació estatal en el marc de l’estructura confederal de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS). En cap cas surten dades individualitzades.

A més, les dades introduïdes en aquesta fase estàn subjectes al sistema d’avaluació i al procés d’auditoria:

El sistema d’avaluació té com a objectiu determinar si una entitat compleix els mínims per tal de que una entitat pugui entrar al catàleg del Mercat Social de la XES.

El procés d’auditoria és posterior a la introducció de totes les dades i a l’avaluació i té l’objectiu de verificar els respostes de les entitats per potenciar el Balanç Social com a segell. No es fa a totes les entitats i el procés de selecció de quines entitats passen l’auditoria és discrecional.

Balanç Social 2021

Balanç social 2020

Del 22 d’abril al 30 de juny tornem a fer visible l’ESS, tornem a ensenyar el cor!

Enllaç a la plataforma Ensenya el cor

Tornem a una campanya regular de Balanç Social però amb un enfocament específic en compromís social i comunitari i intercooperació.

Aquest any tornem a tenir una sola campanya de Balanç Social, amb el període habitual de recollida de dades, que serà del 22 d’abril al 30 de juny.

L’estructura de les preguntes segueix sent la mateixa que els anys anteriors, amb preguntes que busquen conèixer i visibilitzar el compromís socioambiental i el funcionament intern de les entitats de l’Economia Social i Solidària. Des de la Comissió de Balanç Social, però, hem volgut fer èmfasi en el bloc de «compromís social» i hi hem incorporat noves preguntes, especialment dirigides a entendre millor la implicació de les organitzacions en aquests aspectes:

– Intercooperació i compromís amb la construcció de mercat social

– Incidència política i compromís amb el teixit comunitari

– Vinculació amb economies comunitàries i xarxes de suport

Arran dels resultats de la diagnosi de l’impacte de la Covid19 sobre l’ESS, hem vist que tant la intercooperació com les xarxes de suport i les economies comunitàries són elements centrals de l’estratègia de recuperació de l’ESS, i són estratègies que han de venir del propi teixit.

És per això, que volem que l’elaboració del balanç d’enguany serveixi tant per a entendre la situació de la pròpia entitat, com per tenir un dibuix agregat del compromís i les possibles necessitats per reforçar aquestes estratègies.

En aquest web podeu trobar la informació bàsica de la campanya:

I si voleu fer ja el Balanç Social, aquí teniu l‘enllaç a la plataforma Ensenya el cor.