Què és el mercat social?

El Mercat Social és la plasmació pràctica d’un circuit econòmic i de satisfacció de necessitats basat en els principis de l’Economia Social i Solidària (ESS). La idea és que, en les diferents esferes del cicle econòmic -producció, finançament, comercialització i consum-, tots els agents actuïn sota principis de democràcia i transparència, compromís socioambiental, i enfocats a les necessitats humanes en comptes de l’afany de lucre.

La construcció de Mercat Social es basa en la potenciació dels intercanvis i flux econòmics entre organitzacions i persones consumidores de l’ESS. Per a fer-ho existeixen diferents eines i processos que faciliten i fomenten l’augment dels intercanvis. A Catalunya, i en el marc de la XES, trobem la combinació d’eines i processos que us mostrem més aquí a sota.