Què és

El BS és una eina de mesura d’impacte i rendició de comptes socials, ambientals i de bon govern. Consta d’un qüestionari de 60 indicadors que podeu completar en línia, així com de qüestionaris d’avaluació externa a complimentar per persones treballadores, voluntàries i clientes o usuàries. Els indicadors mesuren aspectes de democràcia, igualtat, medi ambient, compromís social, qualitat laboral i qualitat professional de la organització.

Què aporta

És l’eina que demostra un major compromís amb els valors de l’Economia Social i Solidària, i us permetrà obtenir un diagnòstic complet de l’organització per tal de treballar en la millora continua de la vostra activitat. Fer el BS atorga valor afegit a través de l’obtenció del segell, i dóna accés a una sèrie de serveis per les organitzacions usuàries, tals com la plantilla de memòria de RSC o Sostenibilitat calibrada amb els estàndards de Global Reporting Initiative o l’acompanyament i difusió personalitzada.

Com funciona

És molt senzill: només heu de registrar-vos a l’aplicació informàtica i tindreu accés al qüestionari en línia. Trobareu dos grans blocs. Al primer bloc (Qüestionari intern), heu d’anar completant les dades que us demana. Al segon (Qüestionaris externs), podeu gestionar l’enviament de qüestionaris d’avaluació laboral, professional i del voluntariat. Un cop obtingudes les respostes mínimes i validats els indicadors, obtindreu un informe automàticament, amb tots els indicadors calculats. Si teniu qualsevol dubte, la comissió de Balanç Social us brindarà assistència.


Fes Balanç Social