Què és

El BS és una eina de mesura d’impacte i rendició de comptes socials, ambientals i de bon govern. Consta d’un qüestionari de 100 preguntes -que generen 105 indicadors- que podeu completar en línia, així com de qüestionaris d’avaluació externa a complimentar per persones treballadores, voluntàries, sòcies i clientes o usuàries. Els indicadors mesuren aspectes de democràcia, igualtat, medi ambient, compromís social i qualitat laboral de la organització.

Què aporta

És l’eina que demostra un major compromís amb els valors de l’Economia Social i Solidària, i us permetrà obtenir un diagnòstic complet de l’organització per tal de treballar en la millora continua de la vostra activitat.

Enguany seguim oferint un servei afegit a l’elaboració del balanç social; l’anàlisi de resultats amb propostes de millora que, a més, aquest any incorpora la possibilitat d’obtenir una infografia perquè les entitats puguin difondre els resultats

Per tal de garantir la viabilitat econòmica del projecte i fer-vos corresponsables a les organitzacions usuàries de balanç social del mateix projecte, aquests serveis són de pagament. En aquesta taula es poden veure les tarifes.

 

Com funciona

És molt senzill: només heu de registrar-vos a l’aplicació informàtica i tindreu accés al qüestionari en línia. Trobareu dos grans blocs. Al primer bloc (Qüestionari intern), heu d’anar completant les dades que us demana. Al segon (Qüestionaris externs), podeu gestionar l’enviament de qüestionaris d’avaluació laboral, professional, associatiu i de voluntariat. Un cop obtingudes les respostes mínimes i validats els indicadors, obtindreu un informe automàticament, amb tots els indicadors calculats. Si teniu qualsevol dubte, la comissió de Balanç Social us brindarà assistència.


Fes Balanç Social