Formar part del Mercat Social

Si el mercat és una construcció social, i si no hi ha mercat sinó mercats, vol dir que ens podem plantejar la possibilitat de reintegrar el mercat dintre la societat, creant un mercat diferent, alternatiu, del capitalista, un mercat que anomenem mercat social. Un mercat social de l’economia social i solidària (ESS) ha d’estar format, no exclusivament però sí principalment, per transaccions comercials locals.

Guia del Mercat Social [Jordi Garcia Jané i Ruben Suriñach Padilla. Diputació de Barcelona, 2019]

És important destacar el paper del balanç social com a peça fonamental en la construcció de mercat social, ja que és l’eina que ens permet comprovar que, efectivament, les organitzacions proveïdores o amb les quals es vol intercooperar actuen sota criteris d’ESS. Per això, totes les organitzacions que fan el balanç social (en qualsevol de les seves modalitats) apareixen al catàleg de mercat social del nou web. A més a més, amb tota la informació recollida mitjançant el balanç social, es pot obtenir una comptabilitat socioambiental agregada per mostrar a la societat quins són els estàndards de l’ESS català en aquest mateix informe.

Per tant, fer el Balanç Social permet*:

Aparèixer al catàleg d’organitzacions del Mercat Social

Passareu a formar part del Mercat Social, apareixent al catàleg d’organitzacions del Mercat Social. La construcció del Mercat Social és un procés gradual, que té un marc metodològic associat – veure Guia del Mercat Social -, i que necessita de més i millors indicadors per poder mesurar el seu abast amb més precisió i, sobretot, de més iniciatives i ciutadania que s’hi vinculi.

Contribuir a visibilitzar l’ESS

A més, també contribuireu a fer visible el conjunt de l’ESS catalana a través de l’Informe de l’Estat del Mercat Social Català que fem cada any amb les dades agregades de les entitats que fan el Balanç Social i que estan presents al Pam a Pam.

*Sempre que s’obtingui una avaluació positiva per part de la Comissió de Balanç Social de la XES.