Informe 2021. Informe sencer.

Informe de l'Estat del Mercat Social Català. L'ESS segueix ensenyant el cor de les seves organitzacions i les respostes al context de covid-19.

Informe 2019. Informe sencer.

Informe de l'Estat del Mercat Social Català. Un nou enfocament estratègic per impulsar l'ESS.

Informe 2019. Resum executiu.

Resum executiu de l'informe de l'Estat del Mercat Social Català. Un nou enfocament estratègic per impulsar l'ESS.

Informe 2018 (exercici 2017). Informe sencer.

Informe de l'Estat del Mercat Social Català. L'Economia Social i Solidària ensenya el cor!

Informe 2017 (exercici 2016). Informe sencer.

Informe de l'Estat del Mercat Social Català. El valor central de la intercooperació.

Informe 2017 (exercici 2016). Resum executiu.

Informe de l'Estat del Mercat Social Català. El valor central de la intercooperació.

Informe 2016 (exercici 2015). Informe sencer.

Informe de l'Estat del Mercat Social Català. Arrelar, enxarxar, transformar.

Informe 2016 (exercici 2015). Resum executiu.

Informe de l'Estat del Mercat Social Català. Arrelar, enxarxar, transformar.

Informe 2015 (exercici 2014)

Informe de l'Estat del Mercat Social Català. Economies per a l'emancipació.

Informe 2014 (exercici 2013)

Informe agregat de la campanya de Balanç Social. L'Economia Solidària ensenya el cor.