Autoavaluació i millora contínua

Per cada balanç, des de la XES avaluem els resultats amb el sistema d’avaluació que ha dissenyat la Comissió de Balanç Social, que compara els resultats de cada entitat amb els resultats mitjans d’anys anteriors del grup d’organitzacions de la mateixa forma jurídica d’ans i amb els criteris que creiem que defineixen l’ESS. Com a opció afegida, les entitats poden sol·licitar un informe de recomanacions de millora per tenir orientacions en el procés de millora contínua.

Informe de recomanacions de millora

A l’informe de recomanacions de millora exposem quins son els resultats globals de l’entitat i els detallem i analitzem per cada un dels blocs definits.

I a la vegada, ho comparem amb la resta d’entitats que han participat a la campanya i a les entitats de la mateixa forma jurídica:

Tot plegat amb l’objectiu de fer una valoració global dels resultats i fer propostes de millora que derivin de les anàlisis fetes.

Podeu veure un exemple d’informe al següent enllaç.