El Balanç Social

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social.El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: el funcionament econòmic i la política de lucre; la perspectiva de gènere; l’equitat i la democràcia interna; la sostenibilitat ambiental; el compromís social i la cooperació; i la qualitat del treball.

Per a fer-ho, es disposa d’una eina informàtica en línia que dóna accés a un qüestionari general a omplir per part de l’empresa o entitat; i també a quatre conjunts de qüestionaris que poden respondre anònimament persones treballadores, empreses i/o persones usuàries o clientes, sòcies i persones voluntàries. Amb tot això s’obté de forma automàtica l’informe de balanç social amb tots els indicadors calculats. La comissió de Balanç Social fa una avaluació de cada informe, i disposa si l’entitat obté o no el Balanç Social de la XES. Sigui quina sigui l’avaluació, totes les usuàries del balanç obtenen un document en què es descriuen i mesuren les seves aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques fetes per al llarg d’un exercici.

Fer el Balanç Social ajuda en quatre grans aspectes. D’una banda, compleix dos objectius en clau de sector de l’ESS:

1. Reconeixement per part d’administracions i ciutadania com a part de l’ESS

Des de la XES portem temps treballant pel reconeixement i la incorporació del BS al procés de presa de decisions pels processos de compra pública de les administracions, i, mica en mica, anem obrint escletxa.

2. Formar part del Mercat Social de la XES i fer visible l’ESS

Fent el Balanç Social, sempre que obtingueu l’avaluació positiva per part de la Comissió, passareu a formar part del Mercat Social, apareixent al catàleg en línia. A més, també contribuireu a fer visible el conjunt de l’ESS catalana a través de l’Informe de l’Estat del Mercat Social Català que fem cada any amb les vostres dades agregades.

Per altra banda, ajuda a les entitats en dos aspectes més:

3. Autoavaluació i millora contínua

És una eina molt útil perquè les empreses i entitats puguin obtenir una auto-avaluació periòdica que fomenti la millora contínua del seu funcionament intern.

4. Comunicació dels valors de l’entitat

La infografia i els documents de resultats són elements molt útils per comunicar els valors a de l’organització de manera gràfica.

 

SI VOLS SUMAR-TE AL MERCAT SOCIAL, FES EL BALANÇ SOCIAL.