Comunicació de valors

Els resultats obtinguts del balanç social serveixen, també, per comunicar a la comunitat els valors de l’organització, com s’apliquen en el dia a dia i quin impacte generen.

Des de la Comissió de Balanç Social de la XES posem a disposició de les entitats dues eines per comunicar aquests valors més enllà dels propis informes de resultats. Una més genèrica: el segell; i una més detallada: l’infografia de resultats.

Segell de Balanç Social

Totes aquelles entitats que superen l’avaluació tenen a la seva disposició el segell del Balanç Social personalitzat amb el seu NIF.

Infografia de resultats

Aquest document resumeix els resultats de la organització de manera gràfica, per a què les entitats puguin comunicar-ho fàcilment a la seva comunitat. Per exemple:

Ajuda a comunicar, entre altres, aspectes com la igualtat salarial:

O el compromís amb el mercat social, detallats amb els recursos dipositats a entitats de finançament ètic, percentatge de compres a proveïdors del mercat social o el grau d’intercooperació amb entitats que ofereixen els mateixos productes o serveis:

O les accions que es duen a terme en favor de la sostenibilitat mediambiental:

Podeu veure un exemple d’infografia al següent enllaç.