Balanç Social 2021

La campanya del Balanç Social 2021, disponible a partir del 22 d’abril de 2021

A partir del 22 d’abril i fins el 30 de juny les entitats podeu respondre les preguntes habituals del Balanç Social, que fan referència a l’exercici 2020, en qualsevol de les seves dues modalitats:

Modalitat bàsica: correspon al mínim de preguntes que considerem necessàries per formar part del Mercat Social de l’ESS.

Guia de preguntes de la modalitat bàsica.

– Modalitat completa: a les preguntes de la modalitat bàsica hi sumem altres preguntes que ajuden a obtenir una visió més completa sobre l’organització. Entre elles, qüestionaris externs que permeten avaluar aspectes com el benestar laboral de les treballadores o, si s’escau, la qualitat associativa, professional i del voluntariat.

Guia de preguntes de la modalitat completa.

Estructura de les preguntes:

Les dues modalitats comparteixen la mateixa estructura:

  1. Dades Generals: informació quantitativa sobre la base social que composa l’organització.
  2. Economia i política de lucre: dades econòmiques i detall d’excedents
  3. Equitat i democràcia: grau de qualitat democràtica, tan directa com representativa, que l’organització permet a totes les persones membres, tant si són associades com contractades. Grau de diversitat de les organitzacions i la igualtat d’oportunitats de què gaudeixen les persones que hi treballen.
  4. Sostenibilitat ambiental: impacte ambiental de l’activitat diària de l’organització i pràctiques que es segueixen en favor de la sostenibilitat ambiental.
  5. Compromís social i cooperació: sensibilitat que l’organització demostra pel seu entorn en matèria de participació, implicació i apoderament social del territori
  6. Qualitat del treball: capacitat de l’organització de proporcionar el benestar i el desenvolupament de les persones treballadores des de la sostenibilitat del projecte

La Comissió de Balanç Social de la XES utilitza aquestes dades per poder fer una anàlisi agregada i publicar l’Informe de l’estat del Mercat Social català, així com també l’agregació estatal en el marc de l’estructura confederal de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS). En cap cas surten dades individualitzades.

A més, les dades introduïdes en aquesta fase estàn subjectes al sistema d’avaluació i al procés d’auditoria:

El sistema d’avaluació té com a objectiu determinar si una entitat compleix els mínims per tal de que una entitat pugui entrar al catàleg del Mercat Social de la XES.

El procés d’auditoria és posterior a la introducció de totes les dades i a l’avaluació i té l’objectiu de verificar els respostes de les entitats per potenciar el Balanç Social com a segell. No es fa a totes les entitats i el procés de selecció de quines entitats passen l’auditoria és discrecional.