El procés d’auditoria

El balanç social avalua de manera sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: economia i política de lucre, gènere, equitat i democràcia, sostenibilitat ambiental, compromís social i cooperació i qualitat del treball. Avui, a més de servir per a les empreses i entitats per a la diagnosi i millora contínua, és també una certificació, ja que cada balanç s’avalua, es fan auditories i es concedeix un segell.

En aquesta línia, aquests són els criteris de selecció definits per la comissió de Balanç Social per decidir quines organitzacions hauran de ser auditades:

  • – Aquelles organitzacions que tenen possibles incoherències en les seves dades, ja siguin tècniques o de variació de les dades d’un any a un altre.
  • – Aquelles organitzacions que obtenen avaluació positiva però amb una puntuació entre el 4 i el 5.
  • – Aquelles organitzacions que tenen una puntuació molt alta en un bloc i molt baixa a la resta, especialment si el fet que puntuïn molt alt en aquest bloc suposa que la seva avaluació sigui positiva.
  • – Diversitat de formes jurídiques i tipologies d’organitzacions. En aquest sentit, són més susceptibles de rebre auditories les organitzacions petites, mitjanes i grans abans que les micro-empreses (menys de 5 persones treballadores).

Aquesta auditoria és obligatòria per tal que les organitzacions puguin gaudir del segell del Balanç Social i, per tant, també, que puguin seguir formant part del catàleg del mercat social.

En el següent enllaç hem inclòs exemples de documentació útil per justificar les respostes.