Balanç Social 2021

Del 22 d’abril al 30 de juny tornem a fer visible l’ESS, tornem a ensenyar el cor!

Enllaç a la plataforma Ensenya el cor

Tornem a una campanya regular de Balanç Social però amb un enfocament específic en compromís social i comunitari i intercooperació.

Aquest any tornem a tenir una sola campanya de Balanç Social, amb el període habitual de recollida de dades, que serà del 22 d’abril al 30 de juny.

L’estructura de les preguntes segueix sent la mateixa que els anys anteriors, amb preguntes que busquen conèixer i visibilitzar el compromís socioambiental i el funcionament intern de les entitats de l’Economia Social i Solidària. Des de la Comissió de Balanç Social, però, hem volgut fer èmfasi en el bloc de «compromís social» i hi hem incorporat noves preguntes, especialment dirigides a entendre millor la implicació de les organitzacions en aquests aspectes:

– Intercooperació i compromís amb la construcció de mercat social

– Incidència política i compromís amb el teixit comunitari

– Vinculació amb economies comunitàries i xarxes de suport

Arran dels resultats de la diagnosi de l’impacte de la Covid19 sobre l’ESS, hem vist que tant la intercooperació com les xarxes de suport i les economies comunitàries són elements centrals de l’estratègia de recuperació de l’ESS, i són estratègies que han de venir del propi teixit.

És per això, que volem que l’elaboració del balanç d’enguany serveixi tant per a entendre la situació de la pròpia entitat, com per tenir un dibuix agregat del compromís i les possibles necessitats per reforçar aquestes estratègies.

En aquest web podeu trobar la informació bàsica de la campanya:

I si voleu fer ja el Balanç Social, aquí teniu l‘enllaç a la plataforma Ensenya el cor.