Pam a Pam

Pam a Pam és el mapa col·laboratiu que mostra iniciatives del consum responsable per alimentar el Mercat Social català, una iniciativa de SETEM i la Xarxa d’Economia Solidària per transformar el nostre entorn a partir de la cistella de la compra.El Pam a Pam neix de la iniciativa conjunta de SETEM i la XES, per tal de pensar plegades com, per una banda, es podia donar visibilitat a les alternatives econòmiques per a la ciutadania, i per l’altra, trobar formes d’articular iniciatives de l’Economia Social i Solidària (ESS) al territori, conèixer-les millor i saber com podem treballar plegades.

El mapa es fonamenta en la feina descentralitzada de moltes persones voluntàries (“xinxetes”) que mapen iniciatives d’ESS pel territori català mitjançant entrevistes presencials a partir d’un qüestionari de compliment de criteris. Així, al mateix temps que es va establint un registre d’experiències, les persones que fan les entrevistes i les iniciatives entrevistades es van formant en els criteris de l’ESS.

A més el Pam a Pam compleix un paper clau per a la creació de Xarxes Locals d’ESS, ja que serveix de termòmetre en el mateix procés de mapatge, veient la densitat d’iniciatives i coneixent de primera mà la gent implicada al territori. Existeixen 11 grups locals de Pam a Pam, tots composats per persones que es dediquen a mapar iniciatives. A partir d’una formació en els criteris qualsevol persona pot esdevenir una “xinxeta taronja” i accedir a la intranet des d’on pot publicar punts, publicar posts, fer-se llistes de favorits, comentar les iniciatives, etc. Us animem a formar-ne part!