Finançament Ètic i Solidari

FETS-Finançament Ètic i Solidari és una associació de segon nivell que agrupa entitats catalanes del Tercer Sector i l’Economia Social i Solidària, que volen promoure el finançament ètic i solidari al nostre país. Des de la seva creació l’any 1999, FETS treballa per anar visualitzant que la banca ètica va més enllà d’una idea o d’un etern projecte i que és quelcom tangible i real.

Hi ha més de 40 organitzacions associades; les que es dediquen a proveir serveis financers ètics són Coop57, Oikocredit, Arç Assegurances i Acció Solidària contra l’Atur.

fets.org/