Els primers resultats de Balanç Comunitari també a la FESC!

Aquest any, per primera vegada, hem posat en pràctica el Balanç Comunitari, l’eina definida conjuntament entre la Xarxa d’Espais Comunitaris, la Xarxa d’Economia Solidària i l’ajuntament de Barcelona per a l’avaluació dels projectes de gestió comunitària. L’han fet 11 projectes de 9 entitats diferents; el dissabte a les 17:30 a la FESC us explicarem com ha anat aquesta experiència.

, . 10 octubre, 2019

Ara fa tot just un any, a la mateixa FESC, us presentàvem el Balanç Comunitari com a nova eina per a avaluar l’acompliment dels criteris de gestió comunitària per part dels col·lectius i entitats que estan gestionant espais i equipaments públics-comuns. En aquell moment anunciàvem que durant el 2019 faríem la primera campanya de recollida de dades, i així ha estat: 11 projectes de 9 entitats diferents han fet el Balanç Comunitari; 4 han fet la modalitat bàsica i 7 la completa.

Tot i ser un projecte que veu de l’impuls del Programa Patrimoni Ciutadà de l’ajuntament de Barcelona (en què el balanç es farà servir per avaluar el compromís comunitari dels projectes i fer seguiment dels convenis de cessió d’espais), ha estat interessant veure com s’han implicat projectes més enllà d’aquest àmbit (fins i tot un projecte d’Olot l’ha fet) gràcies a l’esforç conjunt entre la Xarxa d’Espais Comunitaris i la XES. La distribució per barris a Barcelona ha estat aquesta: 1 a Sarrià, 1 a la Vila de Gràcia, 1 a Sant Andreu, 2 a Sants, 1 a Valldaura, 1 a Roquetes, 1 a La Prosperitat, i 1 projecte de tot el districte de Nou Barris, i un altre d’àmbit ciutat. Entre tots aquests projectes atenen 231.000 persones usuàries, amb una base de voluntariat de 476 persones, 158 treballadores i 1.103 persones sòcies.

El dissabte a les 17:30 a la FESC exposarem alguns dels resultats agregats obtinguts, i també reflexionarem sobre el procés d’elaboració del balanç i les seves implicacions a l’hora de consolidar una nova manera d’entendre la gestió dels espais públics-comuns, que introdueix la lògica de treball dels projectes dins de l’administració, i no a la inversa.