Fase 2: impacte de la crisi desencadenada per la COVID19 i resposta a la crisi

Enllaç a la plataforma Ensenya el Cor

Fase 2: impacte de la crisi desencadenada per la Covid-19 i resposta a la crisi. Preguntes disponibles a partir de l’1 de juliol de 2020

A partir de l’1 de juliol de 2020 les entitats podreu respondre a un seguit de preguntes que fan referència a la situació provocada per la pandèmia. Preguntes que estaran dividides en dos blocs:

– Bloc 1: Impacte a curt termini i pràctiques durant l’estat d’alarma. Busca conèixer quin ha estat el primer impacte de la crisi, sobretot entre les treballadores, i com s’ha reaccionat. Es pregunten aspectes laborals, de salut, cures i  participació en xarxes i iniciatives.

– Bloc 2: Situació de l’entitat a 30 de juny de 2020. A diferència del primer bloc, aquest serveix per a poder comparar dades entre períodes i poder mesurar l’impacte a nivell quantitatiu. Per això es demanen dades econòmiques i organitzatives consolidades a 30 de juny de 2020, cosa que ens permet tenir una visió semestral i poder fer comparacions més estables amb les dades de 2019. També considerem important preguntar per la previsió del que queda de 2020 a més de les mesures que les entitats consideren necessàries per a fer front a la situació.

Realitzar una bona anàlisi de l’impacte de la pandèmia implica no només tenir informació del 2020 sinó també del 2019. Per tant, per respondre a les preguntes d’aquesta fase és necessari respondre, també, les de la fase 1.