A la FESC, reflexionem sobre el Mercat Social!

Enmig d’un cicle tan expansiu de l’Economia Social i Solidària (ESS) com l’actual, convé parar-nos a revisar algunes de les estratègies centrals que hem impulsat, i valorar críticament on som respecte aquests objectius. És especialment important revisar l’estratègia de construcció de Mercat Social (MS) impulsada des de la XES, sobretot a partir del febrer de 2015, moment en què encetem un nou cicle de treball marcat per la reflexió estratègica duta a terme en els anys anteriors al si de la xarxa. El diumenge a les 11h a la FESC ens aturarem a reflexionar i compartir aquest procés.

, , . 23 setembre, 2019

Des de 2015, l’estratègia de Mercat Social (MS) de la XES s’ha fonamentat en una premissa bàsica: la concepció de la XES com a espai facilitador i potenciador -inclús el podríem considerar òrgan regulador- de les relacions econòmiques dins del mercat social, però en cap cas mediador o intermediari. Des d’aquesta perspectiva, el paper de la XES era el de desenvolupar eines clau pel funcionament del Mercat Social (la FESC, el Balanç Social, el Pam a Pam), i processos d’articulació sectorial i territorial.

La imatge que ens podem fer de la situació actual en relació a aquella estratègia de MS definida al 2015, és que algunes de les eines i processos han anat creixent a un ritme accelerat, augmentant el seu impacte, però seguint una estratègia pròpia, descoordinada de la resta. És a dir, la FESC, el Balanç Social, el Pam a Pam i les xarxes locals tenen avui una incidència molt major que fa 4 anys, però la seva acció no està (suficientment) coordinada ni se’n dedueix que la construcció de Mercat Social sigui un nexe comú. És evident que el major impacte de les eines de les que ens hem dotat per alimentar l’ecosistema de mercat social de Catalunya és positiu: més persones coneixen i consumeixen béns i serveis de l’ESS, i més empreses i entitats en formen part.

Tot i això, com a XES ens convé reflexionar estratègicament sobre el punt en el que estem, perquè la falta de visió de conjunt i d’acció coordinada ens pot estar restant capacitat de transformació. És per aquest motiu que hem endegat un procés de reflexió estratègica al respecte, que va tenir la seva primera fita a l’escola d’estiu d’enguany, i que seguirà fins a començament de 2020. Al final d’aquest procés la voluntat és la d’haver definit una sèrie de prioritats estratègiques per l’impuls del MS, i un full de ruta amb les accions necessàries per a assolir-les. La propera cita és la FESC, on dedicarem un espai el diumenge a les 11h, per a reflexionar sobre prioritats i estratègies per a l’impuls del MS des de la XES. Per posar en context, a la sessió analitzarem les dades obtingudes del MS a través del Pam a Pam i el Balanç Social.

Com a complement a aquesta activitat, el dissabte a les 12:30 es presentarà la guia elaborada per en Jordi Garcia i en Rubèn Suriñach per la Diputació de Barcelona “Guia del mercat social”, on han definit un marc teòric i metodològic per abordar la construcció del mercat social a Catalunya. Us la podeu descarregar íntegrament en aquest enllaç.