La construcció de mercat social: prioritat estratègica

Anunciàvem fa uns mesos que estàvem treballant sobre un nou entorn web on agrupar i fer difusió de totes les activitats i processos que es donen en l'àmbit del mercat social. Doncs bé, a partir del 2 de maig, aquest nou entorn camina a www.mercatsocial.xes.cat.

, . 2 maig, 2016

Si fem una mica de memòria, del pla estratègic desenvolupat durant el 2014 i aprovat a l’assemblea ordinària del vint-i-vuit de febrer de 2015, se’n desprenia que, una de les grans prioritats estratègiques, era la construcció de mercat social. En aquell moment vam fer un diagnòstic col·lectiu, que va situar quatre grans eixos sobre els que treballar: la Fira, el Balanç Social, el foment de la intercooperació i afavorir processos d’articulació sectorial. De fons es percebia la necessitat de que, el treball fet des de tots aquests àmbits, estigués més coordinat. Fruït d’aquesta coordinació, en va sorgir l’informe de l’Estat del Mercat Social català 2014, i un itinerari de Mercat Social dins de les activitats de la quarta edició de la Fira d’Economia Solidària (que incloïa una trobada d’intercooperació, la presentació de l’informe, la trobada de monedes socials i la trobada d’espais de gestió comunitària, entre d’altres).

Després de la fira, i vist l’èxit de l’informe, apareix una oportunitat interessant de cara a anar més enllà en l’articulació de les diferents eines i processos: el desenvolupament d’una web pròpia del Mercat Social català. La oportunitat sorgeix de la comissió de Balanç Social, a partir de la renovació de tot l’entorn tecnològic amb el que treballa la comissió. La idea darrere del web, és la de mostrar i difondre la diversitat d’agents i articulacions que es donen en tots els cicles del mercat social a Catalunya. Per això, els dos primers blocs estan dedicats a mostrar tota la feina que s’està fent des de les diferents comissions de treball de la XES. El primer, l’hem dedicat a mostrar Quines eines existeixen?: s’hi troba la informació de Fira, el Balanç Social, el Pam a Pam i la comissió d’Intercooperació. Al segon, permet saber Com s’organitza el Mercat Social?; s’hi mostren els processos d’articulació sectorial, les xarxes locals i els diferents informes anuals on es sistematitza periòdicament l’estat del mercat.

A més, hi ha itineraris per dos tipus de públic: les organitzacions de l’Economia Social i Solidària (ESS), i els i les consumidores responsables. Per les empreses i entitats d’ESS, hi ha la opció d’entrar a formar part del Mercat Social català i aparèixer així al catàleg del web. Per ser-hi, han de fer el Balanç Social, ja sigui en la versió reduïda (BSb – Qüestió de mínims) o en la versió completa (BS – l’Excel·lència en ESS). Per a consumidors i consumidores responsables, hi ha el propi catàleg com a font de recursos de consum, i també enllaços a projectes com el Pam a Pam i la revista Opcions.

És important destacar el paper del Balanç Social (BS) com a peça fonamental en la construcció de mercat social, ja que és l’eina que ens permet comprovar que, efectivament, les organitzacions proveïdores o amb les que es vol intercooperar, actuen sota criteris d’ESS. Fruït també d’una reflexió col·lectiva, la comissió de Balanç Social va decidir crear les dues modalitats de balanç (la bàsica i la completa), per a no intentar fer passar tothom pel mateix camí. En aquest sentit, el Balanç Social bàsic (BSb) és una bateria de 19 indicadors, els mínims imprescindibles per avaluar criteris d’ESS, i va dirigit a aquelles organitzacions petites o en situacions de precarietat a qui fer el Balanç Social se’ls hi fa una muntanya o no li troben sentit. La idea és que, a mig termini, aquest BSb sigui obligatori no només per aparèixer al catàleg, sinó per ser organització associada a la XES i expositora a la Fira. El Balanç Social, en la seva versió completa, és l’eina per a la millora continua de les organitzacions i que acredita l’excel·lència en ESS. Pel que fa a la millora continua, el BS permet tenir un diagnòstic complet de la organització, i integrar els resultats periòdics en la presa de decisions estratègiques i de gestió. Per altra banda, fer el BS permet obtenir el segell, accedint a un acompanyament per part de la comissió de BS quant als compromisos de millora i la visibilitat dels mateixos. A més a més, amb tota la informació recollida mitjançant el Balanç Social (en les seves dues modalitats) podem obtenir una comptabilitat socioambiental agregada, per mostrar a la societat quins són els estàndards de l’ESS català a l’informe de L’Estat del Mercat Social català.

L’actualització tecnològica que suposa el llançament del web del Mercat Social, ha de permetre donar major visibilitat tot a allò que s’està fent, al mateix temps que s’estableix una base i punt de trobada per a què cada vegada més organitzacions, persones i processos col·lectius es coordinin i intercooperin. No cal oblidar, però, que l’entorn tecnològic és només un suport, i que el Mercat social es construeix trobant-nos, enxarxant-nos, intercooperant, guanyant escala des de la cooperació social, construïnt moviment de baix a dalt, fent realitat una economia basada en la solidaritat i no en la competència i l’afany de lucre.