Informe 2013 (exercici 2012)

Informe agregat de la campanya de Balanç Social. L'Economia Solidària ensenya el cor.

Informe 2012 (exercici 2011)

Informe agregat de la campanya de Balanç Social. L'Economia Solidària ensenya el cor.

Informe 2010 (exercici 2009)

Balanç Social d'una mostra de l'economia solidària catalana.

Informe 2009 (exercici 2008)

El Balanç Social d'una mostra de l'economia solidària catalana.

Informe 2008 (exercici 2007)

Hi ha una economia que és solidària: fem-la visible! Campanya 2008 del Balanç Social.