Categoria: Sin categoría

La comissió d’ecologia de la XES declara l’emergència climàtica

“Vull que entreu en pànic. Vull que sentiu la por que jo sento cada dia. I vull que actueu. Vull que actueu com ho faríeu en una crisi. Vull que reaccioneu com si la vostra casa estigués en flames … perquè ho està”.

La comissió d’ecologia de la XES fa seves les paraules de Greta Thunberg per instar a les sòcies que omplen el Balanç Social, (com a eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern), a actuar davant dels indicadors ambientals del Balanç Social, per afrontar mesures contundents, incorporar accions i incloure estratègies dins per mitigar l’emergència climàtica. (En aquest sentit us recomanem l’article Quin paper té l’economia solidària en la transició ecològica? publicat a La Directa).

L’acció col·lectiva és transformadora i és capaç d’implicar canvis a mig i llarg termini. Ja n’hem après, en sabem, ens vam organitzar per fer front de la crisi econòmica, hem teixit estratègies comunes, hem canviat lògiques de contractació pública, la perspectiva de genere es va fent espai dins el nostre dia a dia i l’economia social i solidària és un sector en creixement arreu del territori català.Parlem de canvi climàtic, de consum responsable o conscient i transformador, de comuns urbans i rurals, d’energies renovables, de contaminació atmosfèrica, de mobilitat elèctrica, de cures… però davant l’emergència climàtica no ens acabem de sentir interpel·lats: no revisem si hi ha marge de millora en el que fem, no incorporem polítiques de renaturalització, obviem la dimensió planetària de la nostra feina…

Sí, el moviment pel clima aparegut durant els darrers mesos no ens ha aporta una mirada nova, ja fa temps que n’estem conscienciats… però per fer front a la passivitat ciutadana, des de la comissió d’Ecologia de la XES prenem les paraules d’Antonio Gramsci: viure és prendre partit. Hi jugues?

EL BALANÇ SOCIAL

Els anàlisis realitzats dels anys anteriors mostren que les entitats omplen cada cop menys els indicadors ambientals i els que ho omplen cada cop ho fan pitjor.Així, per exemple, per l’exercici 2013 el 90% i el 88% de les organitzacions van reportar el seu consum elèctric i d’aigua respectivament, mentre que pel darrer exercici aquests percentatges van baixar fins al 63% i 65%. També veiem que només el 48% de les organitzacions tenen contractada l’electricitat a proveïdores d’electricitat 100% renovable. Hi ha dos tipus de dades que es demanen: per un costat, les dades quantitatives de consums (electricitat, aigua, gas, gasolina, residus, paper), i per l’altre, les preguntes sobre l’acompliment de pràctiques concretes. Tot plegat dóna un dibuix d’on s troba l’organització en termes ambientals, i pot comparar els seus resultats anyrere any (i amb les mitjanes), facilitant els processo de millora interna de les organitzacions, i permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social.

És per això que amb aquest article us volem donar suport des de la comissió, no esteu soles, i us volem donaralgunes recomanacions, consells i algunes aproximacions que pensem que us poden ser útils per omplir els apartats dels indicadors ambientals del Balanç Social, perquè us poseu les piles i perquè milloreu les vostres pràctiques ambientals dins de les vostres organitzacions

Càlcul de consums:

Electricitat: Per saber el vostre consum anual podeu agafar totes les factures del 2018 i sumar els consums o bé, per fer-ho fàcil, podeu agafar la ultima factura del 2018 i apuntar aquest valor! Gairebé totes les comercialitzadores l’ofereixen als seus clients. Si sou de Som Energia, esteu de sort i tindreu l’informe anual on podreu veure aquesta informació i molt més!

Gas:Per saber el vostre consum anual podeu agafar totes les factures del 2018 i sumar els consums o bé, per fer-ho més fàcil agafarem la factura del gener del 2018 i la de desembre del 2018 mirarem la lectura  seguirem aquesta fórmula: (lectura Desembre 2018 – lectura gener 2018 )* 11,5 = Consum de gas en kWh

Gasoil: Per saber el vostre consum anual podeu agafar totes les factures del 2018 i sumar-les.

Combustible utilitzat per vehicles Per saber els litres que heu utilitzat en combustible per vehicles us proposem dues opcions:
1.     Si sabeu els quilòmetres que heu fet al llarg del 2018. Podrem fer servir aquesta formula aproximada: Km realitzats el 2018 * 0,08 (valor de consum del vehicle) = Litres totals del 2018.

2.     Si sabeu els diners que heu pagat per kilometratge el 2018. Podeu fer servir aquesta fórmula aproximada: € destinats a kilometratge 2018/0,29 (preu del kilometratge)*0,08 (valor del consum del vehicle) = Litres totals del 2018.

Aigua: Per saber el vostre consum anual podeu agafar totes les factures del 2018 i sumar-les. O bé si teniu l’última factura del 2018 a la gràfica de consums us serà fàcil sumar els consums dels mesos anteriors en m3.

Residus: Per saber els residus produïts el millor és que us fixeu, durant una setmana, en quantes bosses de diferents tipus de residus genereu, i multipliqueu el valor per 52 setmanes a l’any (o 48 si tanqueu a l’agost). Si no teniu bàscula, podeu utilitzar aquestes dades promig:

  • Una bossa de rebuig de 20L (les bosses estandards) pesa un promig de 1kg
  • El cubell marró d’orgànica de 7L (petit) pesa 1kg
  • Una bossa d’envasos de 20L pesa 500gr
  • <1000 fulls tamany Din-A4 pesen 8,4kg (podeu fer una aproximació del residu produït a partir de les factures de paper comprades).
  • Cada ampolla de vidre tamany 750ml pesa 350 gr de mitjana

Esperem que us hagi estat útil l’article! Qualsevol dubte podeu escriure a la comissió: ecologia@xes.cat .

El Balanç Comunitari: un nou itinerari que enriqueix el Balanç Social

Logo Xarxa Espais Comunitaris

La FESC 2018 va tenir el plaer de comptar amb la presentació oficial del Balanç Comunitari, la primera versió de l’eina de rendició de comptes i millora contínua dels processos de gestió comunitària d’equipaments o espais públics-comuns.

De forma conjunta, la XEC (la xarxa d’espais comunitaris),un equip de dinamització de persones vinculades a la gestió comunitària, el programa de Patrimoni Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona i la XES han estat treballant durant l’any 2018 per a desenvolupar la primera versió del Balanç Comunitari.

L’eina es basa en el Balanç Social de la XES, i compta amb una sèrie de característiques específiques que responen a les necessitats detectades pels agents de l’àmbit de la gestió comunitària:

  • Doble dimensió: el Balanç Comunitari està format per dues dimensions, la dimensió entitat que avalua l’acompliment de l’entitat que coordina o centralitza la recollida de dades relatives a un projecte de gestió comunitària determinat, i la dimensió projecte, que avalua directament el projecte en sí.
  • Noves preguntes i indicadors: La dimensió entitat equival al Balanç Social de la XES en la seva modalitat bàsica per a totes les preguntes i indicadors. La dimensió projecte és tota nova, està formanda per quatre grans blocs (arrelament al territori, impacte i retorn social, democràcia i participació i cura de les persones, els processos i l’entorn) juntament amb el de dades generals. Les preguntes són tant qualitatives com quantitatives, mentre que els indicadors formulats són tots de caràcter quantitatiu. Destaca l’elevat nombre de preguntes qualitatives, quelcom habitual en les primeres fases de rendició de comptes en projectes com el del Balanç Comunitari.
  • Nous qüestionaris externs: La dimensió projecte inclou dos qüestionaris externs dirigits a persones i entitats de la comunitat local, amb l’objectiu de capturar la valoració externa sobre l’impacte i el retorn social del projecte de gestió comunitària avaluat.
  • Dues modalitats: A la fase inicial s’han previst dues modalitats de Balanç Comunitari, la bàsica i la completa. Totes dues comparteixen la dimensió entitat, que es composa de 51 preguntes i 58 indicadors. La dimensió projecte en canvi està formada per 31 preguntes i 27 indicadors en la seva modalitat bàsica, i 82 preguntes i 54 indicadors en la seva modalitat completa. Igualment, els qüestionaris externs es troben vinculats a la modalitat completa.

El Balanç Comunitari està concebut com una eina d’avaluació i diagnòstic de projectes comunitarisal servei dels col·lectius i projectes que el requereixin, així com també per les administracions locals que vulguin aplicar aquesta lògica d’avaluació en programes de cessió d’espais i equipaments públics similars al de Patrimoni Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona.

La plataforma tecnològica “Ensenya el cor”que acull el Balanç Comunitari, està desenvolupada amb codi obert i permet agregar totes les dades dels diferents projectes de gestió comunitària, així com generar informes específics de comunicació externa per als diferents projectes, juntament amb arxius de gestió i seguiment detallats per a a cadascun dels àmbits avaluats. Els manuals de la versió bàsica i completa detallen les preguntes que contenen les dues modalitats del Balanç Comunitari i són la base per a la recopilació d’informació i la seva introducció a l’eina tecnològica.

Està previst que es dugui a terme un programa pilot per a testejar l’eina amb diferents projectes de gestió comunitària, i poder així ajustar i modificar les preguntes en base al retorn del pilot, amb l’objectiu d’executar una primera campanya anual de Balanç Comunitari l’any 2019.